Шинэ мэдээ

“Алхдаг” махчин загас
7 цаг 10 минутын өмнө
Коко кола хортой юу
7 цаг 40 минутын өмнө
Эдгэрснийг нь онцолъё
9 цаг 50 минутын өмнө