2022 оны 1-р сарын 21
15 цаг 31 минут

Г.Туяажаргал: Тогтвортой, хариуцлагатай ТББ-уудад төр бодитой дэмжлэг үзүүлэх эрхзүйн орчин хэрэгтэй

Төрийн бус байгууллагын үйл ажиллагаа, хууль эрх зүйн орчны асуудлаар “Ээлтэй ертөнц” ТББ-ын тэргүүн Т.Туяажаргалтай ярилцлаа.

-Сайн байна уу. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Манай уншигчдад  ТББ-ынхаа тухай танилцуулахгүй юу?

-“Ээлтэй ертөнц” ТББ маань 2009 оноос хойш хөгжлийн бэрхшээлтэй буюу байнгын асаргаа шаардлагатай хүүхэд болон асран хамгаалагчдын төлөө үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Яг одоогоор бид хүнд хэлбэрийн бэрхшээлтэй 30 хүртэлх хүүхдийг хөгжүүлдэг “Энэрэл хүүхэд хөгжлийн төв”, “Мон” асран хамгаалагчдын ажлын байр буюу ханын зөөлөн тоглоомын үйлдвэрийн үйл ажиллагааг эрхлээд явж байна. Нийгэмд нөлөөллийн ажлууд болон бодлогод нөлөөлөх гэх мэт олон талт үйл ажиллагааг зэрэг хийдэг байгууллага байна.

-Танай ТББ-тай ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ хэр олон байдаг вэ?, хамтран ажилладаг уу.

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх ашгийн төлөө үйл ажиллагаагаа явуулдаг олон төрийн бус байгууллага байдаг. Бид төрийн бус байгууллагуудын хэмжээнд нэгдээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн форум, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний “Шүхэр” төрийн бус байгууллага гэх мэт дээвэр байгууллагуудын дор нэгдэж үйл ажиллагаагаа явуулдаг

-Энэ төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-уудыг төрийн байгууллагаас хэр их дэмжиж ажилладаг вэ.

-Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний төлөө үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-ууд маань багадаа 10 жил түүнээс дээш жил буюу 20 гаруй жил үйл ажиллагаа явуулсан. 1997 онд Төрийн бус байгуулагын тухай хууль батлагдсанаас хойш  үйл ажиллагаагаа явуулсан төрийн бус байгууллагууд олон байдаг. Тэгэж бодохоор эрхийн төлөө тэмцэж явдаг төрийн бус байгууллагуудын хувьд илүү чадавхжсан. Олон жил тогтмол үйл ажиллагаа явуулсан учраас бид төрд нөлөөлөх, төрийн бодлогод хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний асуудлыг тусгах гэх мэт хамтын ажиллагаа бодлогын хэмжээнд байдаг.  

Нөгөө талдаа нийгмийн бүх салбарт төр дангаараа үйлчилгээ үзүүлж чадахгүй. Тэр дундаа миний ажилладаг энэ салбарт төр дангаараа үйлчлэх боломжгүй. Тэр утгаараа төрийн хүрч үйлчилж чадахгүй байгаа тэр хэсэгт, салбарт манай төрийн бус байгууллага хүрч ажиллахыг зорьдог. Үүнээс гадна эрх нь зөрчигдөж байгаа олон олон асуудалд төрийн бодлогыг анхаарал хандуулах тал дээр бид анхаарч ажилладаг.

-Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн асуудалд төрийн байгууллага хэрхэн ажиллах ёстой гэж та боддог вэ?

-Хөгжил нь асар хоцорч яваа салбар бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн асуудал гэж боддог. Энэ хүмүүстэй ажилладаг хүний нөөц гэхэд хангалттай биш. Улсын хэмжээнд хөдөлмөр засалч ердөө 30 хүн байдаг бол хэл засалч монгол улсад бэлтгэгддэггүй. Социализмын үед бэлтгэгдсэн хэдхэн боловсон хүчнээр хязгаарлагддаг. Сэргээн засах тусламж үйлчилгээ нь өөрөө энэ хүмүүсийн эрхийн хамгийн энгийн хэрэгцээ болж байдаг. Цаашлаад эдгээр хүмүүсийн эрүүл мэнд, эрх ашиг, боловсролын үйлчилгээ, хүртээмж, дэд бүтэц зэрэг салбар дундын бодлогууд алдагдаж өнөөдрийг хүртэл явлаа. Энэ мэт асуудлууд шийдвэрлэгдээгүй өнөөдрийг хүрсэн учраас хүмүүсийн бухимдлыг төрүүлэхүйц хэмжээнд ирсэн.  Энэ хүмүүсийн өмнөөс төрд дуу хоолой болж явах тэр үүрэг нь төрийн бус байгууллагад байгаа. Аль аль талдаа бид хичээж ажиллаж байна. Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах, энэ төрлийн хүмүүст үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг олноор байгуулах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн эцэг, эхийг ажлын байраар дэмжих зэрэг бодлогод нөлөөлж таатай нөхцөлийг бий болгохыг төлөө төртэй хамтран ажиллаж байна.   

-Цаашид төрийн бус байгууллагад төрд оролцоогоо нэмэгдүүлэх хүрээнд ямар ажлыг хийх шаардлага байна вэ?

-Хуульд төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гэрээлэн гүйцэтгүүлэх гэдэг ерөнхий заалтаараа орж ирсэн. Хуульд ямар төрлийн үйл ажиллагааг төрийн бус байгууллага гэрээлэн гүйцэтгэх талаар нарийвчилсан зохицуулалт байхгүйгээс болоод хэн юу хийх вэ гэдэг нь тодорхойгүй. Үүнээс болоод хуулийн энэ заалт бодит амьдрал дээр хэрэгждэггүй.  Тиймээс хуульд төрийн бус байгууллагын гүйцэтгэх ажлыг нарийн тусгаж тодорхой болгох шаардлагатай санагддаг.

-Зарим төрийн бус байгууллагууд төрөөс зарласан тендэр, ажил, зөвлөх үйлчилгээнд оролцож шалгараад ажил гүйцэтгээд явдаг. Танай байгууллагын тухайд оролцоо хэр байна.  

-Хуульд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний төлөө ажиллаж байгаа төрийн бус байгууллагуудыг бодлогоор дэмжсэн ганцхан зүйл заалт байдаг. Энэ нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжсэн, тохируулгатай ажлын байраар хангасан тохиолдолд 20 хүртэлх сая төгрөгийн дэмжлэгийг бид төрөөс авах боломжтой. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажлын байраар бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлсэн бол нэг хүний ажлын байран  дээр 10 хүртэлх сая төгрөгийн дэмжлэгийг төрөөс авах эрх зүйн орчин үүссэн.  Гэвч бусад үйл ажиллагаан дээр дэмжлэг байдаггүй. Хөтөлбөрт суурилж төртэй хамтарч ажиллах санхүүгийн үүсвэрүүд байдаггүй. Тухайлбал манай байгууллага төрөөс зөвхөн тоног төхөөрөмж авах тал дээр хамтран ажиллах боломжтой. Багш нарын цалин, бусад урсгал зардалд төрөөс дэмжлэг үзүүлэх боломжгүй. Хөтөлбөрт суурилсан, үйл ажиллагаатай холбоотой зардлыг төрөөс авах боломж хомс байна.

-ХЗДХЯ-аас холбоо, сангийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг УИХ-д өргөн мэдүүлээд байгаа. Уг хуулийн төсөл дээр таны хэлсэн эдгээр асуудлыг тусгасан байна уу.

-Өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хуульд төрийн зарим чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр төрийн бус байгууллага байгууллага гүйцэтгэнэ гэж ерөнхийлж заасан. Гэвч төрийн бус байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлэх төрийн үйлчилгээний төрөл, хүрээг нарийн тусгасан зохицуулалт байдаггүй. Тиймээс уг асуудлыг өнөөдөр яригдаж байгаа холбоо, сангийн тухай хуульд тусгаж сайжруулаасай гэж хүсч байна.

Нөгөө талдаа Монгол Улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн бус байгууллагуудын дийлэнх нь нийгэмд үйлчилдэг. Өөрөөр хэлбэл иргэндээ үйлчилдэг гэсэн үг. Тиймээс иргэд рүүгээ чиглэж ажиллаж байгаа тогтвортой, хариуцлагатай төрийн бус байгууллагуудад төрөөс бодитой дэмжлэг үзүүлэх эрх зүйн орчин бидэнд хэрэгтэй санагддаг.

-Төрөөс зарладаг тендэр, ажил үйлчилгээнд тухайн салбарт, бүлэгт чиглэсэн төрийн ус байгууллагууд оролцож чаддаг уу?

Төрийн ямар нэг үйл ажиллагаанд оролцоход босго маш өндөр байдаг. Төр төрийн бус байгууллагуудад өндөр шаардлага тавьдаг асуудлаас болж бид зарим тохиолдолд төртэй хамтарч ажиллаж чаддаггүй. Уг нь төр төрийн бус байгууллагыг дэмжиж байна гэдэг нь өөрөө тухайн иргэнээ дэмжиж байна гэсэн үг юм. Гэвч бичиг цаасны асуудлаас эхлээд маш их зүйлийг биднээс шаарддаг учраас бид төрөөс дэмжлэг авахаас илүүтэй өөр санхүүжилтийг хайж явдаг тал бий.

-Цаашид төр, төрийн бус байгууллагын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, үйл ажиллагааг тэлэхэд юун дээр анхаарах шаардлага байна вэ?

-Иргэний нийгмийг илүү баталгаажуулсан, чадавхжуулсан таатай хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлээсэй гэж хүсч байна. Эрх зүйн орчин сайжирч байж бид төрд дуу хоолойгоо хүргэж чадна.

Ярилцсанд баярлалаа...

 

 

2
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд zaluu.com хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан бөгөөд мөн IP хаяг ил гарсан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.

2 сэтгэгдэлСэтгэгдэл бичих

192.82.73.26Зочин   • 1 сарын 25. 9 цаг 49 минут

Yamar demjleg bhgvi shvv tur ni iurstuu demjeed ajliin bair bii bolgohgvi bgaa tegeed turiin bus baiguullaga ajliin bair bii bolgoe geed demjleg hvseheer bas demjihg i bgaa tegeheer demjdeg bas ajillaj amidrah erh zvin orchiniin huulia zvvlt zaalriin saijruulah heregtei bna oo

72.196.192.250Зочин   • 1 сарын 23. 0 цаг 02 минут

TBB-uudiin ajild tur hutgaldan orohgvi l baival hamgiin tom dmjleg ni ter bolno. Ene asuudliig harin huulichilj uguh heregtei !

Шинэ мэдээ

Төрийн өмчит компаниуд Төрийн хэмнэлтийн хуулийг ХЭРЭГЖҮҮЛ2 цаг 15 минутын өмнөХ.Баттулга АН-ыг авах гэж УЛАЙРЧ 100 мянган төгрөгийн төлбөртэй жагсаал зохион байгуулсан уу5 сар 19. 13:03Тордайн Ганболдын эхнэр Х.Янжингаажид: Би хулгайч болжээ. Чимээгүй байя гэхээр өөрөө өдөөд байх юм5 сар 17. 19:39Төрийн ордон руу "ПҮҮЗ"-тэй нэвтэрч хойд цэцэрлэг, Чингисийн хөшөөний өмнөх талбайг нээлттэй болгох чиглэл өглөө5 сар 17. 17:39“Хотулун гүнж“ Латин Америкт гарна5 сар 17. 13:14Багачууд хүүхдийн баяраа эгдүүтэй Жерри, үзэсгэлэнт Немо, “Эмоци“, “Мөрөөдлийн театр“-ынхантай өнгөрүүлэх боломжтой5 сар 17. 9:40Хүний аминд хүрсэн Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг, Жан овогтыхонд хууль дүрэм үйлчилдэггүй5 сар 16. 16:26“Дом, шившлэгтэй” хэвлэлийн хурлууд үргэлжилсээр…5 сар 16. 16:16УИХ-ын дарга Г.Занданшатар МУБИС-ийн оюутнуудад d-parliament цахим системийг танилцууллаа5 сар 16. 14:30Ц.Содномдорж: Д.Баярмагнай прокурортой Сингапурт саатуулагдсан гэдэг ор үндэслэлгүй мэдээлэл5 сар 16. 11:02Прокурор асан Д.Баярмагнай: Сингапурт казино орсон нь ҮНЭН. Хулгай хийсэн нь үнэн юм бол тэд намайг хилээрээ гаргах уу5 сар 14. 10:58Газрын түрээсийн төлбөрийг Чойжин ламын сүм музей төлж, хувийн хэвшил орлогыг нь авдаг байсныг зогсоолоо5 сар 13. 21:08ЧУУЛГАН: Банкны тухай хуульд өөрчлөлт оруулах хуулийн төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр шилжүүлэв5 сар 12. 16:29Токиод “дархлагдсан” Элчин сайд Д.Батжаргалын бүрэн эрхийн хугацаа дуусчээ5 сар 12. 12:46БНСУ-ын Ерөнхийлөгч монгол иргэдийг визгүй зорчиход анхаарч ажиллахаа илэрхийлжээ5 сар 11. 19:08Эх, нярайд тусламж үзүүлэх үйлчилгээний чанарыг сайжруулах ажлын хэсгийг П.Анужин АХАЛНА5 сар 11. 13:26М.Батбаяр: Наадмын найруулагчид 19 хүний нэр яригдаж байгаа, баасан гарагт тодруулна5 сар 11. 13:25“Автомашингүй өдөр“ зам хаагуур хаах вэ5 сар 11. 13:24Лам “Сэржим өргүүлэх“ нэрийдлээр 15 настай охиныг дуудаж, хүчирхийлсэн байж болзошгүй хэрэг гарчээ5 сар 11. 12:40Ипотекийн зээлийн хүүг буруулах боломжийн талаар Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж байна5 сар 11. 12:37Ослын улмаас дөрвөн бяцхан үрс эцэг, эхээ алдаж, ТӨР оршуулгын зардал өгөхөөс ТАТГАЛЗЖЭЭ5 сар 11. 12:32Гар утас, машины дугаарт АЧ ХОЛБОГДОЛ өгдөг буруу хандлагаа “Үсэг булаацалдаж“ хүүхдүүддээ ӨВЛҮҮЛЖ болохгүй5 сар 11. 12:31Д.Амгалан: Төрийн банк эрх мэдэлтэй албан тушаалтай хүмүүсийн мөнгө угаах хэрэгсэл болсон байна5 сар 11. 12:31Ц.Элбэгдорж: Надад алдаж явсан үе бий, Гэхдээ “Пулемёт, онгоц, шалдан“ бол ХЭТРҮҮЛЭГ5 сар 11. 12:30ТЦА: ОХУ-ын Элчин сайд цагдаагаас зам асууж буй 4 жилийн өмнөх зургийг гаргаж буруу ташаа мэдээлэл түгээж байна5 сар 11. 12:29Ноён Бондгор хямд үнээр дүнзэн байшинтай болох боломжийг бүрдүүллээ5 сар 10. 18:04Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ бэр эгч Ч.Ундралаа дарга болгожээ5 сар 10. 13:52В.Путин 10 гаруй улсад мэндчилгээ дэвшүүлэхдээ Монгол улсад мэндчилгээ дэвшүүлсэнгүй5 сар 9. 13:39Эрт илрүүлэг, үзлэг шинжилгээнд хамрагдсан 0-17 насны хүүхдүүдээс хавдрын сэжигтэй тохиолдол гурав илэрчээ5 сар 9. 11:54Х.Нямбаатар: Цахим мөрийтэй тоглоомд жилд ойролцоогоор 100 гаруй тэрбум төгрөгийг гадагшаа алдаж байна5 сар 5. 13:41
© 2008 - 2022 он. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.