2020 оны 5-р сарын 21
14 цаг 24 минут

Б.Батбаатар: Монгол ФАТФ-ын “саарал жагсаалт”-тай холбоотой өгөгдсөн ажлын тайлангаа танилцуулж, сайн үнэлгээ авсан

Санхүүгийн мэдээллийн албаны дарга Б.Батбаатартай ярилцлаа.

-Монголбанкнаас гаргасан мэдэгдэлд Ази, Номхон далайн хамтарсан бүлгийн хурлаар тайлангаа амжилттай хамгаалвал 10 сар гэхэд "саарал жагсаалт"-аас гарах боломжтой гэж мэдэгдсэн байсан. Хурлаар манай тайланг хэрхэн хэлэлцсэн бэ?

-Бид 1 дүгээр сард БНХАУ-ын Бээжин хотод болсон Ази Номхон далайн хамтарсан бүлгийн (АНДХБ)  хурлаар 4 шууд хэрэгжилтийн зөвлөмж дээрх 6 ажлыг танилцуулж, хамгаалсан. Парис хотноо 2 дугаар сард болсон Санхүүгийн хориг арга хэмжээ авах байгууллага (ФАТФ)-ын ээлжит хуралдаанаар Монгол Улс нийт үүрэг даалгаврынхаа 50 хувийг биелүүлж, хангалттай үнэлгээ авсныг зарласан. Ингээд бидэнд 3 ажил үлдсэн. Гэвч Ковид-19 цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалан ФАТФ-аас Олон улсын хамтын ажиллагааны хяналтын бүлэг (ОУХАХБ)-ийн үйл явцыг зогсоож, улс орнуудыг хянах явцыг 4 сараар хойшлуулсан. Уг шийдвэрийг гаргах талаар манай улсад урьдчилан мэдэгдсэнтэй холбогдуулан Монголбанкны Ерөнхийлөгч, Сангийн сайдаас ФАТФ-ын ерөнхийлөгчид хандан Монгол Улс хяналтын үйл явцыг үргэлжлүүлэн, хийсэн ажлаа тайлагнах, хамгаалах хүсэлтэй байгаагаа албан ёсоор илэрхийлсэн.

Ингэхдээ цахим хэлбэрээр хамгаалах тухай хүсэлт гаргасныг ФАТФ-ийн Ерөнхийлөгчөөс албан ёсоор хүлээн зөвшөөрч, үргэлжлүүлэхээр шийдвэрлэснийг мэдэгдсэн. ФАТФ-ийн стратегийн дутагдалтай орнуудын жагсаалтаас Монгол Улсыг гаргахаар Засгийн газраас байгуулсан ажлын хэсэг болон Хамтын ажиллагааны зөвлөл маань идэвхтэй ажиллан, тайлангаа 4 дүгээр сарын 13-нд АНДХБ-т хүргүүлсэн. Монгол Улс АНДХБ-т 5 дугаар сарын 11-ний өдөр үлдсэн 3 ажлын даалгаврын хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар танилцуулж, тайлангаа хамгаалсан. Хурлын төгсгөлд ФАТФ-аас Монгол Улсын хурлын зохион байгуулалт, бэлтгэл ажлын хамгаалалтад сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлсэн. Хурлын үр дүн урьдчилсан байдлаар 5 дугаар сарын 28-нд гарч, ФАТФ-ын албан ёсны хариу 6 дугаар сарын 24-25-нд гарах хуваарьтай байгаа.

-ФАТФ-ын саарал жагсаалттай холбоотойгоор төрийн байгууллагуудын оролцоо ямар байгаа вэ. Үлдсэн 3 ажлыг ямар байгууллагууд хариуцан ажиллаж байна?

-"Саарал жагсаалт"-аас гарах ажилд холбогдох бүхий л төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын идэвхи хүчин чармайлт чухал. Засгийн газраас Монгол Улсыг ФАТФ-ын "саарал жагсаалт"-аас гаргах ажлын хэсэг байгуулсан. Мөн Мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх тухай хуульд заасны дагуу Хамтын ажиллагааны зөвлөл ажилладаг. Эдгээр ажлын хэсэг болон зөвлөлд холбогдох төрийн бүхий л байгууллагууд байгаа. Ажлын хэсэг, зөвлөл тогтмол хуралдаж, холбогдох ажлын даалгаврын дагуу тодорхой төлөвлөгөөтэйгөөр маш эрчимтэй ажиллаж байгаа. Үлдсэн 3 ажлын даалгаврыг хэрэгжүүлэхэд Монголбанк, Тагнуулын Ерөнхий газар, Сангийн яам, Санхүүгийн зохицуулах хороо, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Цагдаагийн Ерөнхий газар, АТГ, УЕПГ, Терроризмтой тэмцэх зөвлөл болон бусад холбоод идэвхтэй хамтран ажиллаж байна.  

-ФАТФ-аас манай улсыг стратегийн дутагдалтай улсын жагсаалтад оруулахдаа 4 шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд 6 үүрэг даалгаврыг 2019 онд өгсөн. Хэрэв манай улс үлдсэн ажлууд дээрээ 100 хувь гүйцэтгэлтэй гэж дүгнэгдсэн тохиолдолд жагсаалтаас гарах уу. ФАТФ-ын үнэлгээний үйл явц хэрхэн явагдах вэ

-Монгол Улсад одоогийн байдлаар 3 ажлын даалгавар үлдсэн гэдгийг би дээр хэлсэн. Хэрвээ ФАТФ-ын 6 дугаар сарын 24-25-ны өдрийн хурлаар ажлын гүйцэтгэл хангалттай гэж үзвэл тусгайлсан ажлын баг гарган Монгол Улсад ирж,  газар дээрх хяналт шалгалт хийх шийдвэрийг гаргана. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр, манай улс ФАТФ-аас өгөгдсөн үүрэг даалгаврыг үнэхээр биелүүлсэн эсэхийг газар дээр шалгах, төрийн голлох байгууллагуудын удирдлагууд болон зарим мэдээлэх үүрэгтэй этгээдийн төлөөлөлтэй уулзах, мөнгө угаахтай тэмцэх манай орны улс төрийн өндөр эрмэлзэл байгаа эсэхийг хянах үйл явц юм. Уг үйл ажиллагаа нь ФАТФ-ийн дараагийн хурлаас өмнө болох ёстой тул 10 дугаар сараас өмнө хийгдээд дууссан байх ёстой. Хамгийн гол зүйл нь Монгол Улсын явцын хяналт тогтмол үргэлжлэх тул бид өмнө гаргасан идэвх, хүчин чармайлтаа үргэлжлүүлэх ёстой.

-Европын холбооноос гаргасан "хар жагсаалт"-ын талаар тодорхой тайлбарлаж өгнө үү. ФАТФ-ын "саарал жагсаалт"-ад орсон гэх улс орнуудад Европын орнууд санхүүгийн хориг арга хэмжээ авахаар боллоо гэсэн ойлголт олон нийтийн дунд төрсөн.

-Европын холбооноос гаргасан аргачлал, журам дээр "хар жагсаалт" гэсэн нэршил байдаггүй бөгөөд Элчин сайд ч мөн хар тийм ойлголт байхгүйг мэдэгдсэн. Албан ёсны нэршил нь “стратегийн дутагдалтай өндөр эрсдэлтэй гуравдагч орон” гэдэг нэршил байгаа. Энэ нь олон нийтийн сүлжээнд, харилцагчдыг төөрөгдүүлсэн буруу мэдээлэл өгөх үндэс болж байна.

Европын Комиссоос гаргасан мэдэгдэлд жагсаалтад орсон улсад хөгжлийн тусламж үзүүлэх, худалдаа бизнесийн харилцаа үүсгэхэд ямар ч төрлийн хориг арга хэмжээ авахгүй талаар мэдээлсэн. Үүнийг манай улсад суугаа суурин төлөөлөгч, Европын холбооны элчин сайд ч уулзалтын үеэр тэмдэглэж хэлсэн. Гэхдээ банк, санхүүгийн байгууллагууд нь жагсаалтад орсон улс орнуудын банкнаас хийх гадаад гүйлгээнд нэмэлт хяналт тавьж, харилцагчийг таньж мэдэх үйл явцад нэмэлт мэдээлэл шаардах тохиолдлууд гарна.

Европын Комиссын жагсаалтад орох болсон цорын ганц шалтгаан нь Монгол Улс ФАТФ-ын "саарал жагсаалт"-д багтсан явдал юм. Өөрөөр хэлбэл, ЕХ-ны аргачлал, журмын дагуу ФАТФ-ын "саарал жагсаалт"-д байгаа бүхий л улс орнуудыг автоматаар өөрсдийн жагсаалтдаа оруулдаг байгаа. Европын Комиссоос жагсаалт гаргасан хэдий ч Европын Парламент болон Зөвлөлөөр асуудлыг хэлэлцүүлж баталгаажуулах процесстой. Энэ үйл явц нь ойролцоогоор 1-2 сарын хугацааг хамарна гэж харж байна. Хэрэв батлагдвал 10 дугаар сараас эхлэн хэрэгжинэ гэдгийг Европын холбооноос мэдээлсэн. Тиймээс бидний хувьд хамгийн чухал анхдагч алхам бол ФАТФ-ын жагсаалтаас гарах юм. Монгол Улсын нэгэн адилаар ФАТФ-ын "саарал жагсаалт"-д багтсан Исланд болон Албани Улс нь Европын Холбооны гишүүн орон биш боловч эдийн засаг, худалдааны чухал түнш, Европын Холбооны эдийн засгийн бүст хамаарах улс орнууд учраас Европын Комисс өөрсдийн жагсаалтад оруулаагүй шийдвэр гаргасан байсан.  

-Тэгвэл ФАТФ ЕХ-оос гарах энэ шийдвэрийг хэрхэн хүлээн авах бол, энэ талаар ямар нэг байр суурь илэрхийлсэн үү?

-Манай ажлын хэсэг 5 дугаар сарын 7-ны өдөр ФАТФ-тай цахим хурал хийх үеэр энэ талаар тодруулсан. ФАТФ-ын мэдэгдсэнээр Европын холбооны үйл ажиллагаа нь ФАТФ-аас тусдаа бөгөөд хяналтын үйл явцад нь ямар нэг байдлаар нөлөөлдөггүй болохыг мэдэгдсэн. Иймд Монгол Улсын ОУХАХБ-ийн хяналтын үйл явцад ямар нэг байдлаар нөлөөлөл үзүүлэхгүй гэдэгт итгэлтэй байгаа.

-ФАТФ-аас Монгол Улсад үүрэг даалгавар өгч, хэрэгжүүлэх хугацааг 2021 оны 5 сар хүртэл байхаар тогтсон ч манай улс энэ оны 10 сар гэхэд гүйцэтгэлээ хангах төлөвлөгөөтэй байгаа. Ийм боломж бидэнд бий юу?

-Монгол Улсыг ФАТФ-ын жагсаалтаас гаргах ажилд төрийн бүхий л шатандаа өндөр хэмжээний ач холбогдол өгч хамтран ажиллаж байгаа. ФАТФ-аас Монгол Улсыг богино хугацаанд өндөр ахиц гаргасан талаар мэдээлсэн. Нөгөө талаар бид энэ жагсаалтад удах эрх байхгүй. Эдийн засаг, банк санхүүгийн салбарт үзүүлэх нөлөөллийг бодсон ч тэр боломжит хамгийн богино хугацаанд гарах ёстой. Үүний төлөө холбогдох ажлын хэсгүүд эрчимтэй ажиллаж байгаа. Гол нь ФАТФ-ын хурлаас гарах албан ёсны үр дүнгээр бидний ажил үнэлэгдэнэ.

-Эдийн засаг, санхүүгийн салбарт үзүүлэх нөлөө ямар байх вэ?

-ФАТФ-ийн жагсаалт нь эдийн засагт гадаад гуйвуулга, гадаад худалдаа, худалдааны санхүүжилт, санхүүгийн салбарын хөгжил, гадаад зах зээлээс эх үүсвэр татах зардал, хөрөнгө оруулалт гэсэн сувгуудаар нөлөөлдөг. Банк санхүүгийн салбарт корреспондент банкны үйл ажиллагаагаар дамжиж нөлөөлдөг. Өөрөөр хэлбэл, банкуудын гадаад төлбөр тооцоонд харилцагчийг таньж мэдэхтэй холбоотойгоор нэмэлт мэдээлэл шаардах, илүү мэдээллийг нягтлах талаар нэмэлт цаг хугацаа шаарддаг. Түүнээс гадаад төлбөр тооцоо зогсох, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтууд, төсөл хөтөлбөрүүд шууд зогсох зэргээр туйлшрах нь өрөөсгөл ойлголт юм. Гэхдээ ФАТФ-ийн жагсаалтад удах нь дээр дурьдсан асуудлуудыг улам хүндрүүлэх нөхцөл байдлыг үүсгэдэг. Иймд бид боломжит хамгийн богино хугацаанд ФАТФ-ийн жагсаалтаас гарах ёстой. Энэ ч чиглэлээрээ эрчимтэй ажиллаж байгаа.

-Бидэнд цаашид анхаарах асуудал бий юу?

-Цаашид мөнгө угаах, терроризмтой тэмцэх Монгол Улсын үндсэн тогтолцоог сайжруулах тал дээр анхаарч, холбогдох бүх байгууллагууд тогтмол арга хэмжээ авч ач холбогдол өгч хамтран ажиллах ёстой. Энэ бол олон улсын стандарт, журам заавар хурдацтай өөрчлөгдөж байгаа, тавигдах шаардлага өдөр ирэх тусам нарийн болж байгаа өнөөгийн нөхцөлд бидний зайлшгүй анхаарч авч үзэх ёстой асуудал.

Мөн мөнгө угаах, терроризмтой тэмцэх Монгол Улсын тогтолцоог үнэлэх Үндэсний эрсдэлийн үнэлгээг хийх ажил эдгээр ажилтай зэрэгцэн ид өрнөж байна. Сангийн сайдын тушаалаар байгуулагдсан үндсэн ажлын хэсэг болон 10 дэд ажлын хэсэгт нийт 30-аад байгууллагын 100-аад төлөөллөөс бүрдсэн том баг ажиллаж байна. Энэ ажлын үр дүнд үндэслэн харилцан үнэлгээний багийн үнэлгээ гарах болно, цаашлаад Монгол улсын МУТСТ тогтолцооны дараагийн дунд хугацааны үнэлгээний үндсэн чухал суурь болно.

 

 

3
АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтгэгдэлд zaluu.com хариуцлага хүлээхгүй болно. Манай сайт ХХЗХ-ны журмын дагуу зүй зохисгүй зарим үг, хэллэгийг хязгаарласан бөгөөд мөн IP хаяг ил гарсан тул Та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү. Хэм хэмжээ зөрчсөн сэтгэгдлийг админ устгах эрхтэй.

3 сэтгэгдэлСэтгэгдэл бичих

202.126.89.141С.Ганчимэг   • 5 сарын 29. 14 цаг 03 минут

ААН-үүдээ дампууруулж, зөрчлийн бусад хуулиар далайлгаж, авлигачдаа шийтгэж хууль бус мөнгийг нь хурааж чадаагүй байж битгий үлгэр ярьцгаа..

202.179.26.71Зочин   • 5 сарын 23. 13 цаг 05 минут

АН МАН-ы долоогчид бахархаж байдаг байхдаа. Хулгайчынхаа гавьяагаар дайнтай улсаас дор байдал оруулж байдаг.

202.131.243.186ZOB   • 5 сарын 21. 17 цаг 47 минут

GADAAD BALUUT UNTAL 3 JIL ARGATSA.

Шинэ мэдээ

6 сарын 21нд “Галт цагираг” хэмээх нар хиртэх үзэгдэл тохионо.8 цаг 21 минутын өмнөТокио-2021: Олимпийн наадам хойшилсонтой холбоотойгоор 20-60 тэрбум долларыг нэмж санхүүжүүлнэ8 цаг 31 минутын өмнөБИЧЛЭГ: Оросуудад мах хандивласных төлөө монголчуудыг доромжлов8 цаг 41 минутын өмнөФото: Дэлхийн шар үстэй бүсгүйчүүдийн өдөр8 цаг 51 минутын өмнөТрамп: "Антифа" хөдөлгөөнийг алан хядагч байгууллага гэж зарлана9 цаг 1 минутын өмнөТэрүнофүжи: Зодог тайлъя гэж багшдаа 5 удаа хэлсэн9 цаг 11 минутын өмнөКОВИД-19 | Онлайнаар худалдаа хийхдээ анхааралтай ханд9 цаг 21 минутын өмнөБразил халдварын улмаас нас барсан хүний тоогоор дөрөвдүгээрт жагсаж эхэлжээ9 цаг 21 минутын өмнөФлойдын хэрэг: Вашингтонд хөл хорих цаг тогтоож, Трамп "нуугджээ"9 цаг 31 минутын өмнөНҮБ-ЫН ХҮҮХДИЙН САН, НҮБ-ЫН ХАМТАРСАН МЭДЭГДЭЛ9 цаг 41 минутын өмнөЗӨВЛӨМЖ: ЗУСЛАНД ГАРАХДАА ХАЛДВАРТ ӨВЧНӨӨС ХЭРХЭН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ВЭ?9 цаг 51 минутын өмнө46 настай Жорж Флойд амиа алдсаныг эсэргүүцэгчид цагдаагийн газрын байрыг шатаажээ6 сар 1. 13:20Орхон сумын 70 өрх өрхийн амьжиргаагаа сайжруулах төсөлд хамрагджээ6 сар 1. 13:10Хөлбөмбөгийн талбайн ажил 40 гаруй хувьтай байна6 сар 1. 12:30ОХУ-д КОВИД-19-ийг долоо хоногийн дотор устгадаг эм бүтээжээ6 сар 1. 12:20Элчин сайд Ё.Отгонбаяр: Оройн цагаар сэлгүүцэхгүй байхыг зөвлөж байна6 сар 1. 12:10С.Чинзориг: Энэтхэгт суралцаж байгаа 357 ламхайн 219-ийг нь авчрахаар боллоо6 сар 1. 12:04Таван залуу гэр бүл байшинтай болохоор гэрээгээ байгуулав6 сар 1. 12:00Э.НОМИН: БҮЖИГ ЗАЛУУ НАС, ГОО ҮЗЭСГЭЛЭНГ ХАДГАЛАХАД ТУСАЛДАГ6 сар 1. 11:50Сонгуулийн үеэр коронавируст халдвар (COVID-19)-аас сэргийлэх журам6 сар 1. 11:40Санчо нэг улиралд +15 гоол оруулж, дамжуулалт өгсөн анхны хөлбөмбөгч6 сар 1. 11:37ХҮҮХДИЙН БАЯРААР ЭЭЖИЙГЭЭ БЭЛГЭНД АВМААР БАЙНА6 сар 1. 11:30АНУ-ын 30 орчим хотод эсэргүүцлийн жагсаал тав дахь өдрөө үргэлжилж байна6 сар 1. 11:20ХӨСҮТ: 6 оюутны давтан шинжилгээнээс коронавирус илэрч, батлагдсан тохиолдол 185 боллоо6 сар 1. 11:13Стэмфорд хотын цагдаа нар өвдөг дээрээ сөхрөн хүндэтгэл үзүүлэв6 сар 1. 11:10ЭЭЖИЙН ТҮҮХ6 сар 1. 11:00ОХУ-ын мэдэлд байсан найман байрыг Монгол Улсын өмчид авлаа6 сар 1. 10:50Сонирхолтой статистик: Манай улс 1.2 сая хүүхэдтэй6 сар 1. 10:50Усанд амиа алдсан дөрвөн хүүхдийн дурсгалд зориулж 5000 зул өргөлөө6 сар 1. 10:40ВИДЕО: АНУ-ын 10 гаруй хотод мөргөлдөөнөөс сэргийлж хөл хорио тогтоолоо6 сар 1. 10:30
© 2008 - 2020 он. Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан.